Nieuws

Waarvoor gebruik je een Taak risico analyse (TRA)?

Sta je aan het begin van een nieuw uit te voeren taak? Is deze nog niet beschreven in een precieze werkprocedure of -instructie? Een Taak risico analyse (TRA) kan je helpen! Zo kan je alle mogelijke risico’s op een goede manier inschatten en zo door passende maatregelen in te zetten, bedrijfsongevallen voorkomen! Als bedrijfsleider wil je natuurlijk geen ongevallen binnen je bedrijf.

Wie zijn er bij een Taak risico analyse betrokken?

Een Taak risico analyse wordt altijd uitgevoerd in teamverband. De mensen die ook echt de werkzaamheden moeten gaan uitvoeren worden dus bij het plan betrokken. Dat is eigenlijk wel zo handig! Veiligheidsdeskundigen worden bij het werk betrokken, zodat je mensen precies op de hoogte zijn van de veiligheidsmaatregelen die voor hen gelden.

Wat staat er in een Taak risico analyse?

Een Taak risico analyse bevat onder meer de volgende onderdelen. Ten eerste worden specifieke werk risico’s geïnventariseerd. Daarnaast worden overige risico’s beoordeeld. Vervolgens worden de beheersmaatregelen bepaald en beschreven. Tenslotte worden alle resterende risico’s ofwel het restrisico vastgelegd met mogelijk aanvullende beheersmaatregelen.

Hoe kun je een bedrijfsongeval voorkomen?

Elke taak die een risico met zich meedraagt kan baat hebben bij een analyse die behoorlijk gedetailleerd is. In de situaties die we zo zullen noemen is het echter echt noodzakelijk om een TRA uit te (laten) voeren als je bedrijfsongevallen wilt voorkomen. Denk dan aan situaties waarin je een nieuwe procedure moet evalueren of opstellen. Of denk aan situaties  waarin nieuwe taken moeten worden uitgevoerd, waarvan alle risico’s nog onbekend zijn. Tenslotte is het handig om een TRA te doen als je werk moet laten doen met dat hoge risico’s met zich meebrengt en die niet helemaal volgens de bestaande werkinstructies of procedures kunnen worden uitgevoerd.

Similar Posts